Objawy niepokojacego stylu dzialania rzadu

Objawy niepokojacego stylu dzialania rzadu Będzie ona bardziej prawdopodobne, rozkładanie kosztów do innych, którzy nie używają zwykle nie potrzebują ani systemu – jak również do pracodawców, płatników podatku VAT, udziałowców i konsumentów. Ponownie, kiedy konsumenci są usuwane z ekonomicznego wpływa na ich zachowania i warunków, obniżając koszty stają się abstrakcją, która wtrąca korporacje i podejmowania decyzji w indywidualnych wyborów politycznych.

Indywidualna wolność i wybór

W celu kontroli kosztów, struktura musi zostać wprowadzone w celu określenia, co i kto jest objęte i nieobjęte. Żaden system nie ma nieskończone zasoby i musi zająć niedobór gospodarczego w jakiś sposób. W obecnym systemie i proponowanych reform, konsumenci brak wiedzy i zachęty, aby rozwiązać ten niedobór wydawać się – jak robią to tak dobrze w wielu innych dziedzinach życia gospodarczego. Zamiast tego, system musi nałożyć http://www.emiro.pl racjonowania, ograniczenia i karne środki w celu wyeliminowania kosztów. Środki te – zarówno od firm państwowych lub ubezpieczeniowych – są w bezpośredniej opozycji do idei indywidualnej wolności i wyboru.

Obecny system ogranicza wolność danej osoby i wyborów w taki sposób, że wykraczają poza opieki zdrowotnej. Pracownicy mogą stać się sługami indentured pracodawcom, że ubezpieczenie zdrowotne substytutem dla wyższych płac, awansu, elastyczny harmonogram i satysfakcjonującej pracy. Kajdan obecnego systemu zapewniają również zniechęcać początkujących przedsiębiorców i właścicieli małych firm. W efekcie nasz obecny system pracodawcy pod warunkiem ubezpieczenia zdrowotnego hamuje efektywności rynków pracy i ogranicza możliwość gospodarczego.

Proponowane reformy, w tym opcji rządowej, oferują pewną nadzieję przenośności … ale kosztem politycznie naładowanych naruszeń od indywidualnej wolności i wyboru. W ramach prywatnego systemu, nie jesteś prawdopodobnie obchodzi mnie czy angażować się w niezdrowym stylu życia czy innych zachowań, które zwiększają koszty opieki zdrowotnej.
Artykuł napisany przez: