Czy Zachod uznaje sytuacje Polski za niepokojaca?

Czy Zachod uznaje sytuacje Polski za niepokojaca?

Rynku bez Wniosek dotyczący Healthcare Reform

Debata zdrowotnej obraca się wokół dwóch systemów, które dzielą ze sobą wspólne problemy – mianowicie kwestie kosztów, dostępu i indywidualnego wyboru. W ramach obecnego systemu, konsumenci są usuwane z rzeczywistością, co w rzeczywistości kosztuje opieka medyczna. Ponieważ koszty leczenia są przesuwane do pracodawców, firm ubezpieczeniowych, świadczeniodawców i rządu, rzeczywistego wpływu ekonomicznego decyzji opieki zdrowotnej są ukryte przed konsumentów. To zachęca do konsumpcji i pomaga instytucjonalizacji nieefektywności w systemie – co przekłada się na większe koszty, mniejsze i mniejsze możliwości wyboru dostępu. Z drugiej strony, rząd prowadzony lub „opcja publiczna” jest prawdopodobne, aby rozwinąć te problemy, dodając kontekst polityczny, który będzie ograniczać możliwość optymalizacji systemu.

Problem kosztów

Chociaż nieefektywność istnieją w każdym systemie, większość kosztów opieki zdrowotnej są wynikiem chorych, rannych, chorych i umierających ludzi. Poprawa integracji technicznej reform czynu i usprawniając procesy mogą pomóc zredukować pewne koszty – ale ostatecznie zachowanie i stan konsumenta będą miały największy wpływ na koszt każdego systemu. Ponieważ koszty te są absorbowane głównie przez system, a nie konsumenta – zachowanie nie jest prowadzony przez jego wpływu na gospodarkę. Konsument nie obchodzi czy zabieg kosztuje 20 $ i 20.000 $. Zgodnie z obecnymi i proponowanych systemów, główną troską konsumenta jest to, czy usługa jest procedura medyczna lub pokryte lub nie pokryte. Stawia to ciężar kosztów w systemie – czy system ten składa się z prywatnych ubezpieczycieli, rząd, firmy lub ich kombinacji.

Zwiększenie dostępu do aktualnych i planowanych systemów nie jest prawdopodobne, aby obniżyć koszty.
Artykuł napisany przez: