Czy nasza postawa wyrazana marszami doprowadzi do upadku PiSu i korzystnych zmian w kraju?

Czy nasza postawa wyrazana marszami doprowadzi do upadku PiSu i korzystnych zmian w kraju?

Saida Orientalizm i historia Tworzenie orientalnej w Księdze

Uczony Edward Said w swojej znanej książce „Orientalizm” podniosła ważną kwestię, która jest czymś więcej niż istotne w dzisiejszym świecie. Twierdzi on, że kultura zachodnia, głównie supermocarstwa jak Wielkiej Brytanii i Francji, „stworzone” pewien obraz Wschodu, który nadaje im ideologicznie i politycznie, stereotypowego, tendencyjne i etnocentrycznych pogląd, że współczesny Zachód wciąż nie był w stanie w pełni odzyskać.

Orient wykorzystywane służyć jako wyimaginowanego ucieczki od swych zwykłych otoczeniem. Zawsze istniała pewna mistyka egzotycznych połączone z Orientu. Może ona wynosić od obrazów i fantazji haremu wypełnionych zmysłowy taniec brzucha kobiet rur haszysz palenia pięknych krajobrazów i architektury, z których wszystkie zawartych innej perspektywy i filozofię życiową.

Obrazy tego typu zyskał popularność głównie z 18. wieku dalszy, i były one propagowane z powodów politycznych w umyśle. Zarówno Anglia i Francja zaczęły odkrywać zakątki świata i myśli o zdobywanie i poszerzanie wpływów poprzez kolonizację w regionach orientalnych, jak miało to miejsce w przypadku Brytyjczyków w Indiach, na przykład.

Badania, które zostały uznane za naukowe zostało zrobione z etnocentrycznej światopoglądu, w którym Orient został przedstawiony jako słabe i do tyłu, podczas gdy Zachód, self-ogłaszając się być do przodu poruszający, podmiot technologiczny i nowoczesny zamierzeniu przynieść resztę świata do ich standardów. Podziały takie jak rozwiniętych i rozwijających się światów odzwierciedla podobną tendencję krajach podział na bogatych i biednych, nowoczesne i tył, my i oni.

I nigdzie nie ma tendencja ta była bardziej rozpowszechnione niż w obecnych konfliktów na Bliskim Wschodzie i wojnie z terroryzmem.
Artykuł napisany przez: