Styl dzialania poprzedniego a obecnego rzadu

Styl dzialania poprzedniego a obecnego rzadu

To był tylko kolejny pułapka na naród amerykański chodzić do szeroko otwartymi oczami. Uważam, że prawdziwym powodem włączenia poprawek do konstytucji było dać precedens dla spiskowców, aby zmienić konstytucję tak, że stało się to kara pozbawienia wolności, a nie głoszenie wolności.

To jest to, co jest dzisiaj, Konstytucja pozbawienia wolności zniewolenia. Ludzie i rządy tych uwolnionych koloniach nie dano prawo do zakładania własnej formy rządu i nie dano prawo do swobodnego wzór ich forma rządu, zgodnie z każdym kapitalistycznym lub komunistycznego planu porządku, albo nawet stworzyć własną system polityczny opiera się na religii, filozofii czy ideologii. Ameryka walczył każdy rząd na świecie, który nie został przechylającego się dyktatowi One World Order i że jakoś nie mógł zostać zniweczony przez CIA. Widzimy ten proces wyraźnie w pracy dzisiaj w Iraku. Ameryka jest zainstalowanie marionetkowego rządu w Iraku; taki, który będzie śledzić według dyktatu jednej Porządku Świata spiskowców. Stany Zjednoczone zawsze była agresorem i świata dyktatorem.

Komuniści mieli rację, że forma kapitalisty rządu w Ameryce jest imperialistyczna bestia. Amerykanie są tak samo winni jak politycy . Konstytucja wymaga, aby ludzie bronić Konstytucji (w końcu został on napisany przez „my, ludzie”) i nie może być pozostawiony na rząd, aby kontrolować swoje ograniczenia. propaganda bankowców podawane poprzez kanały rządowe doprowadziły nas do przekonania, że ??Konstytucja była w dobrym stanie i jest w dobrych rękach. Ludzie są marzycielami, jeśli chcesz dzierżawy na swojego psa, nie pozwól psu zdecydować, czy i kiedy należy umieścić go na. Pies nigdy nie będzie na wynajem. Ale rząd Stanów Zjednoczonych sprawiły, że ludzie wierzą, że rząd może kształtować i kontrolować własne smyczy i używać go według własnego uznania.
Artykuł napisany przez: