Nasza postawa oporu i idace za nia korzystne zmiany dla kraju

Nasza postawa oporu i idace za nia korzystne zmiany dla kraju Cały ubezpieczenia na życie stanowi wzór na pokrycie kosztów związanych z opieką, rutynowych wizyt lekarskich, recept i nie zagrażających życiu warunkach. W przeciwieństwie do kont oszczędnościowych medycznych, konsumenci w zasadzie być pożyczek wobec dojrzałego wartości ich polityki do opłacenia kosztów leczenia. Jeżeli koszty te są niskie, konsument jest wynagradzany z oszczędności, które mogą być stosowane do edukacji lub wycofania swoich dzieci. Ponownie, koszty usług w ramach tego planu może być oparta na wypłaty Medicare lub najniższej wynegocjowanej stawki. Składki dla tej opcji byłoby tyle przystępne, aby stworzyć możliwość przenoszenia dla większości amerykańskich pracowników, dając konsumentom większą kontrolę i zachętę do zarządzania kosztów opieki zdrowotnej i jakości opieki zdrowotnej. Rząd ze swej strony może dotować składki na niskich dochodach, bezrobotni i przewlekle chorych konsumentów, którzy nie kwalifikują się do istniejących programów.

Wpływ alternatywny plan

Plan, który daje konsumentom większą kontrolę, elastyczność i odpowiedzialność nad własnym opieki zdrowotnej skorzystają przyszłość naszego narodu. wpłynie to zarobki, oszczędności osobistych, innowacyjność, tworzenie miejsc pracy i przychodów podatkowych. Co więcej, przyczyni się do przywrócenia suwerenności jednostki nad własnym życiem.

Artykuł napisany przez: